home / inzittendenverzekeringen

inzittendenverzekeringen


Nederland

Ongevalleninzittendenverzekering ('OI')

Veel auto-ongelukken blijven niet beperkt tot materiële schade. Ook de bestuurder en passagiers kunnen letsel oplopen. Met grote financiële gevolgen, want de kosten van extra hulp, speciale voorzieningen in huis of omscholing kunnen behoorlijk oplopen. Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij overlijden en een percentage van het verzekerde bedrag bij blijvende invaliditeit (de uitkering is dus niet gerelateerd aan de werkelijke schade). Deze verzekering keert ook uit als de schade door eigen schuld is ontstaan, of als de aansprakelijkheid van de bestuurder of tegenpartij niet kan worden vastgesteld waardoor de schade niet verhaalbaar is. De dekking is van kracht in de landen zoals genoemd op het internationale verzekeringsbewijs (voorheen de 'groene kaart').

Het verzekerde bedrag voor overlijden bedraagt € 25.000,-. Het verzekerde bedrag voor invaliditeit bedraagt € 50.000,-. 

Aantal voertuigen 1 auto 2 auto's 3 auto's of meer
*Premie: € 50,- € 85,- € 120,-

* = Voor de hierboven genoemde premies is géén assurantiebelasting van toepassing.

Voor de polisvoorwaarden, klik hier (module 4, pagina 24). 

Schadeverzekering voor inzittenden ('SVI')

Deze verzekering vergoedt de aantoonbare schade van de bestuurder en de inzittenden als gevolg van een auto-ongeval, tot een maximum van het verzekerde bedrag voor alle inzittenden tezamen. Die schade kan bestaan uit zaakschade (kleding, brillen etc.), inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten, medische kosten, smartengeld en uitvaartkosten. De schade aan het voertuig zelf is niet verzekerd. Daarvoor moet een cascoverzekering worden afgesloten. Het verschil met een ongevalleninzittenden verzekering is dat een schadeverzekering voor inzittenden de werkelijk geleden schade vergoedt. Dus niet alleen een bepaald bedrag bij overlijden of bij blijvende invaliditeit zoals bij de ongevalleninzittenden verzekering. Evenals bij de ongevalleninzittenden verzekering is het voor een uitkering niet van belang wie schuldig is aan het ontstaan van een ongeval. De dekking is van kracht in de landen zoals genoemd op het internationale verzekeringsbewijs (voorheen de 'groene kaart').

Het verzekerde bedrag bedraagt € 1.000.000,-.

Aantal voertuigen 1 auto 2 auto's 3 auto's of meer
*Premie: € 50,- € 75,- € 100,-

 * = De hierboven genoemde premies zijn exclusief 21% assurantiebelasting.

Voor de polisvoorwaarden, klik hier (module 3, pagina 21). 


België

In België zijn andere producten beschikbaar, raadpleeg uw adviseur voor de mogelijkheden.