home / criteriabelgie

criteriabelgie

Exclusieve auto in België

Segmentatiecriteria

Zowel voor het accepteren van een verzekering als voor het bepalen van de premie en de omvang van de verzekeringsdekkingen, dient Assicuro Assuradeuren het risico correct te kunnen inschatten. Dit gebeurt op basis van objectieve "segmentatiecriteria". Deze criteria vloeien voort uit de statistische vaststelling dat ze een invloed hebben op het zich voordoen en/of de ernst van een schadegeval. In uitvoering van de Wet betreffende de verzekeringen vindt u hierna voor het betrokken product een overzicht van de gebruikte acceptatiecriteria en criteria betreffende het tarief, met een toelichting waarom deze criteria worden gehanteerd.

 

Acceptatiecriteria

Bij het aanvragen van een autoverzekering, gebruiken we de volgende acceptatiecriteria, of eventueel een combinatie van deze criteria:

 • Het schadeverleden van de hoofdbestuurder: dit criterium komt voort uit de statistische waarneming dat bestuurders die reeds meerdere ongevallen hebben gehad, ook in de toekomst een grotere schadefrequentie hebben.
 • De leeftijd van de hoofdbestuurder: statistieken geven aan dat jongeren meer ongevallen veroorzaken en meer ernstige ongevallen. We zien eveneens dat –statistisch gezien- voor oudere bestuurders de schadefrequentie hoger ligt.
 • Het professioneel gebruik van het voertuig en het beroep van de hoofdbestuurder: dit criterium komt van de statistische waarneming dat de schadefrequentie gerelateerd is aan deze criteria.
 • Veroordeling/intrekking van het rijbewijs van de hoofdbestuurder in de laatste 5 jaar: statistische modellen tonen aan dat mensen die veroordeeld zijn of waarvan het rijbewijs is ingetrokken in de afgelopen 5 jaar een grotere schadefrequentie hebben.
 • Waarde van het voertuig: statistisch gezien stijgen de kosten van schadegevallen met de waarde van het voertuig.
 • Sportief karakter van het voertuig: bestuurders van "sportieve" voertuigen hebben een grotere kans om meer ernstige ongevallen te veroorzaken.
 • Merk van het voertuig: dit criterium komt voort uit de statistische waarneming dat bestuurders van bepaalde merken een grotere kans hebben meer ernstige ongevallen te veroorzaken.
 • Maatregelen die door een andere verzekeringsmaatschappij of door Assicuro Assuradeuren werden genomen ten overstaan van de verzekerde (bijvoorbeeld het opzeggen van de verzekering na een schade, of in geval van niet-betaling van de premies): het gebruik van dit criterium komt voort uit de statistische observatie dat mensen die het voorwerp uitmaakten van specifieke maatregelen bij een andere verzekeringsmaatschappij of bij Assicuro Assuradeuren een hogere kans op ongevallen hebben.
 • Het voertuig is niet (meer) in België ingeschreven: het land van inschrijving is het land waar het risico is gesitueerd. In overeenstemming met onze goedkeuring voor de activiteit BA Auto, dekken we slechts in België ingeschreven voertuigen.

 

Criteria betreffende het tarief

Bij het bepalen van het tarief, gebruiken we de volgende criteria, of eventueel een combinatie van deze criteria:

 • Het adres van de hoofdbestuurder: statistische modellen tonen aan dat mensen in bepaalde steden een hoger aantal ongevallen hebben dan in andere steden (als gevolg van factoren zoals o.a. verkeersdrukte). Het risicoprofiel hangt af van de woonplaats.
 • Verzekerd bedrag van het voertuig. Statistisch onderzoek toont aan dat de hoogte van het verzekerde bedrag een hogere schadelast tot gevolg heeft.
 • Het gebruik van het voertuig: het feit dat u weinig dan wel veel rijdt heeft een invloed op uw risicoprofiel. Statistische modellen geven aan dat het aantal ongevallen gelinkt is aan de frequentie en wijze waarop u uw voertuig gebruikt.
 • Het feit dat het een nieuw voertuig of een tweedehands voertuig betreft: het gebruik van dit criterium komt van de statistische waarneming dat nieuwe voertuigen minder ongevallen veroorzaken dan tweedehandsvoertuigen.